Trồng cây cam quýt từ cành giâm – Cách ghép rễ cây cam quýt

Trong bài viết này về cách trồng cây cam quýt từ cành giâm, tôi hướng dẫn cách ươm gốc ghép cây cam quýt trong bông khoáng. Các gốc ghép này sau đó có thể được sử dụng để ghép các cây cam quýt thuộc nhiều giống khác nhau. Ví dụ, để nhân giống cây chanh, thay vì chiết cành chanh ra rễ, cành chiết từ cây cam quýt được chiết xuất từ rễ. Cành giâm chanh sau đó được ghép vào gốc ghép. Ghép vào gốc ghép sẽ tạo ra cây ưu việt. Các lợi ích bao gồm khả năng kháng bệnh và cải thiện hương vị và kết cấu trái cây.

Trồng cây cam quýt từ cành giâm.
Trồng cây cam quýt từ cành giâm.

Trồng cây cam quýt từ cành giâm – Cách ghép rễ cây cam quýt – YouTube Video

 

Giâm cành và vật liệu

Có thể tìm thấy các tài liệu mà tôi đã sử dụng để trồng gốc ghép cam quýt trong bông khoáng tại đây.

Khi nhân giống cây cam quýt từ cành giâm ở California, luật và quy định của tiểu bang bắt buộc phải lấy cành giâm từ nguồn đã đăng ký. Điều này nhằm tránh sự lây lan của căn bệnh chết chóc hiện đang tồn tại trong tiểu bang. Quý khách có thể đặt hàng hom giống sạch bệnh của các loại chanh leo, chanh leo và các giống cây cam quýt khác tại đây.

Ghép vào gốc ghép cam quýt

Khi cây gốc ghép đã được ra rễ thành công, có nhiều kỹ thuật có thể được sử dụng để ghép chúng.

 

Nguồn lực cho cư dân California

Xim xem CaliforniaCitrusThreat.org/vietnamese để biết thêm tin tức làm cách nào ngăn chận những bệnh tử vong cho nhóm cây có múi.

Luật pháp của tiểu bang California về vấn đề nhân giống cây có múi

Tại California, thu thập bất kỳ vật liệu nào để nhân giống cây có múi kể cả chồi cây và hạt giống từ các nguồn không đăng ký là bất hợp pháp. Bất kỳ cây có múi nào được trồng hoặc ghép ở California bắt buộc phải từ một trong hai nguồn cây hợp pháp dưới đây:

  1. Chương trình làm sạch sâu bọ cho các vườn ươm cây có múi điều hành bởi California Department of Food and Agriculture ( viết tắt là CDFA, Văn phòng thực phẩm và nông nghiệp California)
  2. Citrus Clonal Protection Program (viết tắt là CCPP, Chương trình nhân giống vô sinh cây cam quýt) nằm tại đại học Riverside tại California

Qũy tài trợ

Bài viết này được tài trợ bởi Hội đồng nghiên cứu nhóm cây có múi thuộc tiểu bang California.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *