Hệ thống giới thiệu các giống cam quýt của chương trình CCPP

Bất kỳ người dân California nào cũng có thể giới thiệu một giống cam quýt cho tiểu bang thông qua Chương trình nhân giống vô sinh cây cam quýt còn gọi là chương trình CCPP, qua Hệ thống giới thiệu Cây có múi (CCPP Variety Introduction System) của chương trình. Bước đầu tiên bạn đăng ký vào hệ thống bằng cách nhấp vào đây. Khi nhận được đăng nhập và chi tiết, bạn có thể giới thiệu các giống cam quýt bằng cách nhấp vào “Câu hỏi bắt đầu” (Start An Inquiry). Bạn không nên gửi chồi tới CCPP mà không có sự chấp thuận và giấy phép thích hợp, vì đó là bất hợp pháp.

Xin lưu ý rằng hệ thống này chỉ sử dụng tiếng Anh. Nếu bạn gặp khó khăn khi phải sử dụng hệ thống bằng tiếng Anh, xin bạn vui lòng điền vào bản khảo sát dưới đây và cho chúng tôi địa chỉ email để chúng tôi liên lạc trực tiếp với bạn bằng tiếng Việt.

Khảo sát

Bạn vẫn có thể giúp đỡ cuộc khảo sát ngắn về các giống cam quýt ở Cali cho dù bạn có giới thiệu một giống cam quýt hay không. Xin vui lòng đề xướng các giống cam quýt có sẵn trong cộng đồng mà bạn nghĩ nên được giới thiệu đến tiểu bang Cali nhưng hiện chưa có trong chương trình.

Khảo sát các giống cam quýt của tiểu bang California

  • Xin vui lòng nhập tên của giống cam quýt và thông tin khác mà bạn nghĩ có thể hữu ích, chẳng hạn như xuất xứ của chúng. Bạn có thể giới thiệu bao nhiêu giống cũng được, bắt đầu với một giống bạn mà bạn thích nhất và sau đó tiếp tục với những giống mà bạn không ưu tiên. Xin bạn nhấp vào dấu cộng được khoanh tròn để thêm giống mới.
  • Nếu bạn muốn tôi liên hệ với bạn về câu trả lời khảo sát của bạn, xin cho tôi địa chỉ email tốt nhất để tôi có thể liên lạc với bạn.