Mồi kiến và hàng rào keo là hai sản phẫm tôi đã xử dụng để đuổi kiến. Đây là hai sản phẫm trị kiến tôi đã dùng thành công. Trị kiến là một phương pháp hữu cơ rất cơ bản để kiểm soát sâu bệnh trên nhóm cây có múi. Tại California nhóm cây có múi của chúng ta đang bị đe doạ nghiêm trọng bởi bệnh vàng lá gân xanh huanglongbing. Giữ kiến khỏi cây có múi giúp các con ong ký sinh diệt trừ loài rầy chổng cánh, thủ phạm của bệnh tử vong này.

Xin lưu ý rằng các liên kết dưới đây là các liên kết liên kết, có nghĩa là nó không tăng thêm chi phí cho bạn, mặc dù rằng tôi sẽ kiếm được hoa hồng nhỏ nếu bạn dùng những liên kết dưới đây để mua hàng. Xin cảm ơn bạn!

Mồi kiến

Trạm bẫy kiến

1 quart tức là khoảng 0.95 lít dung dich mồi kiến để nạp lại bẩy

 

Keo dính hiệu

Keo dính hiệu Tanglefoot

Băng dùng để quấn quanh thân cây trước khi quét keo lên

Găng tay cao su dùng khi xử dụng keo cho khỏi dính tay

Dao gỗ có thể được phân hủy sau khi dùng keo dính