United States

California

Chương trình nhân giống vô sinh

Texas

Chương trình chứng nhận chồi giống cam quýt

Florida

Chương trình bảo vệ chồi giống cam quýt tiểu bang Florida

Australia

Cây cam quýt nước Úc

Bangladesh

Cơ quan nghiên cứu nông nghiệp Bangladesh

Belize

Hiệp hội người trồng cam quýt Belize

France

Bảo toàn tài nguyên sinh vật– CRB

Italy

Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp và văn hóa Địa Trung Hải (ACM)

South Africa

Nghiên cứu quốc tế về cây có múi

Vietnam

Hi vọng sẽ liên lạc được những người trong lãnh vực này để cập nhật liên kết.

Xin giúp tôi hoàn thành danh sách này!

Tôi biết rằng có rất nhiều chương trình như thế này trên khắp thế giới. Tôi muốn giúp đỡ mọi người ở những nơi khác trên thế giới bằng cách liệt kê các chương trình đó ở đây. Nếu bạn biết về một chương trình khác không có trong danh sách này, xin vui lòng tiếp xúc tôi qua trang Contact Page để tôi cập nhật trang web này. Xin cảm ơn bạn!