Sâu hại cam quýt – Câu hỏi của bạn được trả lời bởi Tiến sĩ Côn trùng học Monique Rivera

Trong video sau đây về các loài gây hại trên cây có múi, tôi đã đến thăm, một nhà côn trùng học của Đại học California để tìm câu trả lời cho các câu hỏi của người đọc và người xem về các loài gây hại trên cây có múi bao gồm rầy chổng cánh châu Á và kiến Argentina. Cuộc thảo luận của chúng tôi bao gồm cả biện pháp xử lý rầy chổng cánh Châu Á để giảm sự lây lan của HLB và kiểm soát kiến đối với cây có múi. Chúng tôi đã thảo luận về loài kiến Argentina ở California và cách diệt kiến bằng mồi kiến lỏng. Chúng tôi cũng đã thảo luận về trường hợp mồi kiến lỏng không hoạt động và cách sử dụng mồi kiến lỏng hiệu quả hơn.

Dưới đây là nguồn tài liệu được đề cập trong video.

Nguồn

Đường dây nóng CDFA: 1-800-491-1899

Các sản phẩm phòng trừ sâu bệnh hại cây có múi được đề cập trong video trên
Đại học Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên California
Ứng dụng web UCANR HLB Locator
Phòng thí nghiệm nghiên cứu sâu bọ cây trồng UCANR
Hợp tác xã Khuyến nông UC
Chương trình Bậc thầy Làm vườn UC
Đại học California Quản lý Dịch hại Tổng hợp

Qũy tài trợ

Bài viết này được tài trợ bởi Hội đồng nghiên cứu nhóm cây có múi thuộc tiểu bang California.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *