Nguy cơ di chuyển cây cam quýt ở California

Sự di chuyển của cây cam quýt gây ra mối đe dọa nghiêm trọng tới cây cam quýt của California do sự hiện diện của rầy chổng cánh châu Á và bệnh vàng lá (còn được gọi là HLB hoặc bệnh vàng lá gân xanh ở cam quýt). Bạn có thể giúp cứu cây cam quýt California bằng cách tránh vận chuyển cây cam quýt.

Bạn sẽ tìm thấy các nguồn được đề cập trong video dưới đây.

Bản đồ Kiểm dịch Rầy chổng cánh Châu Á – California

Bản đồ cập nhật các khu vực thuộc California được kiểm dịch chống rầy chổng cánh Châu Á.

Bản đồ Kiểm dịch HLB – California

Bản đồ cập nhật các khu vực thuộc California được cách ly chống bệnh vàng lá.

Làm chậm sự lây lan của bệnh vàng lá

Tại California, bệnh vàng lá là mối đe dọa đáng kể tới cây cam quýt. Tôi đã tạo danh sách phát video dưới đây để chia sẻ các ý tưởng làm chậm sự lây lan của bệnh vàng lá và cứu cây cam quýt.

Tài nguyên bổ sung cho người dân California

Vui lòng truy cập CaliforniaCitrusThreat.org/vietnamese để biết thêm thông tin về cách ngăn chặn sự lây lan của bệnh làm chết cây cam quýt.

Kinh phí

Bài báo này được tài trợ bởi Ban nghiên cứu cây cam quýt của California.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *