ขอให้สนุกกับวิดีโอสอนวิธีการต่อกิ่งส้มนี้

สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โปรดเปิดใช้คำบรรยายภาษาไทย

 

ขอให้รับชมวิดีโอสั่งซื้อต้นพันธุ์ส้มให้สนุก

สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โปรดเปิดใช้คำบรรยายภาษาไทย